Şartlar ve koşullar

Bölüm 1 Genel Hükümler

Madde 1 [Tanım]

1. Terim
Mağaza Kullanım Koşulları

2. ABD
Bu hizmet kullanılarak kurulan çevrimiçi mağaza operatörleri

3. Hizmet
İnternet üzerinden tarafımızdan sağlanan mail-order hizmeti

4. Satınalmacı
Bu sözleşmenin ve gizlilik politikasının tüm içeriğini tarafımızdan belirtilen prosedürlere uygun olarak anladıktan ve onayladıktan sonra bir ürün için başvuran bir kişi.

5. kullanıcı
Bu Şartların ve Gizlilik Politikasının tüm içeriğini anladıktan ve kabul ettikten sonra, Hizmette Bizim tarafımızdan sağlanan görüntüleri, metinleri, tasarımları, logoları, videoları, programları, fikirleri, bilgileri vb. (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır) arayan, görüntüleyen veya kullanan kişiler için genel bir terimdir.

Madde 2 [Bu Şartların Uygulanması]

Bu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafımızdan İnternet üzerinden sağlanan Hizmeti kullandığında şart koşulacaktır. Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya başladığı sırada bu Koşulların içeriğini kabul etmiş sayılır.

Madde 3 [Bu Şartlardaki Değişiklikler]

Bu Koşulların tamamını veya bir kısmını, Kullanıcıya veya Alıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın keyfi olarak değiştirebilir ve bu Koşulları tamamlamak için yeni Koşullar oluşturabiliriz. Bu Şartlarda yapılan değişiklikler veya eklemeler, Hizmeti sağlayan sitede yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girecek ve yürürlük tarihinden sonra sağlanan Hizmetler, değiştirilen veya eklenen Şartlara uygun olacaktır.
Doğrudan veya dolaylı zarar olup olmadığına veya öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın, bu şartların değiştirilmesi veya eklenmesi nedeniyle kullanıcıya veya alıcıya verilen herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Bölüm 2 Ürünlerin Satın Alınması, vb.

Madde 4 [Ürünlerin Satın Alınması]

・Kullanıcılar bu hizmeti kullanarak bizden ürün satın alabilirler.
・ Kullanıcı bir ürün satın almak isterse, tarafımızdan ayrıca belirtilen prosedüre uygun olarak ürünün satın alınması için başvuruda bulunacaktır.
・ Uygulamaya uygun olarak, kullanıcı tarafından girilen ve kaydedilen teslimat adresini, sipariş detaylarını vb. onayladıktan sonra sipariş vermek için düğmeye tıklayın ve ardından bizden sipariş içeriğini onaylayan bir e-posta kullanıcıya ulaştığında, kullanıcı ile aramızda ürünle ilgili bir satış sözleşmesi imzalanacaktır.
・Önceki paragrafın hükümlerine bakılmaksızın, bu hizmetin kullanımıyla ilgili herhangi bir hileli veya uygunsuz eylem olması durumunda, satış sözleşmesini iptal edebilir, iptal edebilir veya diğer uygun önlemleri alabiliriz.
・Reşit olmayan kullanıcılar, uygun bir yasal temsilcinin önceden izni olmadan bu hizmeti kullanarak ürün satın alamaz.

Madde 5 [Kayıt Bilgilerinin Değiştirilmesi]

Alıcı, satın alma sırasında bize bildirilen ad, adres ve diğer hususların tamamında veya bir kısmında bir değişiklik olması durumunda bizi derhal bilgilendirecektir. Değişikliğin kaydedilmemesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değiliz. Ayrıca, değişiklik kaydı yapılmış olsa bile, değişiklik kaydından önce işlemiş olan işlemler, değişiklik kaydından önceki bilgilere dayanılarak gerçekleştirilir.

Madde 6 [Ödeme Yöntemi]

・ Ürünün ödeme tutarı, sitede görüntülenen ürünün satış fiyatının, tüketim vergisinin, nakliye ücretinin ve işlem ücretinin toplamıdır.
・Bu hizmet aracılığıyla satın alınan ürünlerin ödemesi, alıcı adına kredi kartıyla ödeme, banka havalesi, teslimatta nakit ödeme veya tarafımızdan belirtilen diğer ödeme yöntemleri ile sınırlı olacaktır.
・ Kredi kartı ile ödeme yaparken, alıcı, kredi kartı şirketi ile ayrı ayrı sözleşmeli hüküm ve koşullara uyacaktır. Kredi kartının kullanımı ile bağlantılı olarak Alıcı ile kredi kartı şirketi vb. arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, anlaşmazlığın çözümünden Alıcı ve kredi kartı şirketi sorumlu olacaktır.
・Alıcı ile bu hizmet için belirlenen ödeme yöntemine sahip olan uzlaşma şirketi arasında ayrı bir sözleşme (ödeme yönteminin hüküm ve koşullarının kabul edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Bu gibi durumlarda, Alıcı, uzlaşma şirketi ile ayrı ayrı sözleşmeli hüküm ve koşullara uyacaktır. Ödeme yöntemi ile bağlantılı olarak Alıcı ile uzlaşma şirketi arasında herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda, anlaşmazlığın çözümünden Alıcı ve uzlaşma şirketi sorumlu olacaktır.

Madde 7 [Gümrük Vergileri]

Gümrük vergileri olasılığına, sitede yayınlanan [Belirtilen Ticari İşlemler Hakkında Kanun Notasyonu] ndaki "Tarifeler" e uygun olarak cevap vereceğiz.

Madde 8 [Ürünlerin İadesi]

Ürünün alıcıdan iadesine, sitede yayınlanan [Belirtilen Ticari İşlemler Hakkında Kanun Notasyonu] ndaki "İadeler için Özel Şartlar ve Koşullar" a uygun olarak yanıt vereceğiz.

Bölüm 3 Kişisel Bilgilerin İşlenmesi

Madde 9 [Kişisel Bilgilerin İşlenmesi]

Kişisel bilgileri ayrı olarak oluşturulan gizlilik politikamıza uygun olarak ele alıyoruz.

Bölüm 4 Kullanım Sorumlulukları

Madde 10 [Yasaklar]

Bu hizmeti kullanırken, kullanıcının veya alıcının aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi yasaktır.

(1) Diğer kullanıcılara, üçüncü taraflara veya bize rahatsızlık, dezavantaj veya zarar veren veya verebilecek eylemler.
(2) Telif hakları, portre hakları, manevi haklar, gizlilik hakları, tanıtım hakları veya üçüncü bir tarafın veya bizim diğer haklarımız gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal edebilecek eylemler.
(3) Kamu düzenine ve ahlakına aykırı eylemler veya yasa ve yönetmelikleri ihlal eden veya edebilecek diğer eylemler.
(4) Bu hizmet aracılığıyla elde edilen içeriğin, kullanıcı veya alıcı tarafından kişisel kullanım kapsamı dışında kullanılması eylemleri
(5) Hizmet aracılığıyla elde edilen içeriği diğer Kullanıcılar veya diğer Kullanıcılar dışındaki üçüncü taraflar aracılığıyla çoğaltma, satma, yayınlama, dağıtma veya yayınlama eylemleri ve bunlara benzer eylemler;
(6) Hizmetin ve Şirket tarafından sağlanan diğer hizmetlerin işleyişine müdahale eden eylemler
(7) Güvenilirliğimize zarar vermek veya güvenilirliğimizi kaybetmek gibi makul bir şekilde uygunsuz olduğuna karar verdiğimiz eylemler.
(8) Uygunsuz olduğunu düşündüğümüz diğer eylemler

Bölüm 5 Yasal Uyarı

Madde 11 [Yasal Uyarı]

(1) Bu Kullanım Koşullarının kullanıcı veya alıcı tarafından ihlal edilmesi vb. nedeniyle üçüncü bir tarafa verilen herhangi bir zarardan sorumlu değiliz.
(2) Hizmetin içeriğinin eksiksizliğini, doğruluğunu, kesinliğini, kullanışlılığını vb. veya Kullanıcı veya Alıcı tarafından Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgileri vb. garanti etmiyoruz.
(3) Ürünün bu hizmetinde açıklanan veya yayınlanan içerikte yanlış veya yanıltıcı içerik olsa bile, bunun sonucunda kullanıcı veya alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınan herhangi bir hasar, kayıp, dezavantaj vb. için sorumlu olmayacağız.
(4) Bu hizmet aracılığıyla satılan ürünlerin kalitesi, malzemesi, işlevi, performansı, diğer ürünlerle uyumluluğu veya diğer kusurlarındaki herhangi bir kusurdan veya bunların neden olduğu herhangi bir hasar, kayıp, dezavantaj vb. Sorumlu değiliz.
(5) Alıcının Ürünü almayı ihmal etmesi veya reddetmesi, uzun bir aradan dolayı Ürünü alamaması, veya bilinmeyen teslimat adresi nedeniyle Ürünü alamaması veya Alıcının rahatlığı nedeniyle Ürünü başka bir şekilde alamaması durumunda, Alıcı tarafından kaydedilen iletişim bilgileriyle iletişime geçerek ve Ürünü Ürünün satın alındığı sırada belirlenen teslimat adresine getirerek Ürünü teslim etme yükümlülüğünü yerine getireceğiz, Bu tür yükümlülüklerden muaf tutulacaksınız.

Bölüm 6 Çeşitli Hükümler

Madde 12 [Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet Hakları]

Hizmet aracılığıyla sağlanan içerik yalnızca Bize veya meşru haklara sahip üçüncü bir tarafa ait olacaktır. Kullanıcı veya Alıcı ile üçüncü bir taraf arasında bu Madde hükümlerine aykırı bir sorun ortaya çıkması durumunda, Kullanıcı veya Alıcı sorunu kendi sorumluluğu ve masrafları kendisine ait olmak üzere çözecek ve bize herhangi bir zarar, ziyan veya dezavantaj vermeyecektir.

Madde 13 [Geçerli Yasa]

Bu Koşullarla ilgili tüm geçerli yasalar, Japonya ülkesinin yasalarına tabi olacaktır.

Madde 14 [Danışma ve Yetkili Mahkeme]

Bu Koşulların yorumlanmasıyla ilgili herhangi bir şüphe ortaya çıkarsa, makul bir ölçüde yorumlamaya karar verebiliriz. Bu Şartlarla ilgili tüm anlaşmazlıklar için, bulunduğumuz yer üzerinde yargı yetkisine sahip olan mahkemenin, birinci derece mahkemesinin münhasır anlaşma yargı yetkisine sahip mahkemesi olacağını peşinen kabul ederiz.